בדרך להשלמת הון עצמי – מידע שחשוב לדעת

כמעט כל בעל עסק או חברה נדרש להשלמת הון עצמי בשלב מסוים, אם בפתיחת העסק ואם במהלך תפעולו. הלוואה להשלמת הון עצמי היא למעשה עסקה, שבה המלווה משאיל ללווה סכום כסף התחלתי כלשהו (שנקרא קרן) לצורך עמידה בתנאי המימון של הבנק (לדוגמא בשלבים ההתחלתיים של פרויקט נדל"ן מניב/למגורים). ההלוואה מתבצעת על פי תנאים שנקבעו וסוכמו מראש על ידי שני הצדדים, כשהתנאים המרכזיים הם משך הזמן של החזרת הכסף למלווה ושיעור הריבית. הלוואות רבות מתבצעות באמצעות הבנקים, אך כיום ניתן להשיגן בתנאים נוחים יותר ובתהליכים מקוצרים ופשוטים יותר באמצעות חברות מימון וגופים אחרים כמו נאוי גרופ.

בנאוי גרופ אנו מבצעים מגוון הלוואות למימון יוזמות נדל"ן בתנאים גמישים ונוחים:

הלוואה לטווח קצר או הלוואת גישור – בדרך כלל מדובר בהלוואה הניתנת לטווח של מספר חודשים. לרוב זו הלוואה שנדרשת על מנת לבצע גישור להעמדת הון עצמי לפרויקט נדל"ן באופן מיידי או ביצוע רכישה/ עסקה שללווה אין כסף נזיל עבורה באותה עת, אך יש לו כספים עליהם הוא מסתמך לצורך החזר ההלוואה תוך זמן קצר.

הלוואה לטווח בינוני – הלוואה לטווח של חצי שנה עד 3 שנים לערך, המשמשת למימון כל סוג של עסקה או רכישה, החל מיוזמות נדל"ן, תשלומים שוטפים, רכישת ציוד, יבוא סחורה וכיו"ב. כך לדוגמה מתבצעת הלוואה כזו – חברה המקבלת מימון מנאוי גרופ מספקת בתמורה המחאות לטווח של בין 60 יום לחצי שנה, ומקבלת את תמורת ההלוואה בניכוי הריבית בדרך של העברה בנקאית\צ'ק להפקדה ביום ערך העסקה. ניתן להשתמש באותה תצורה למתן הלוואה לטווח של כ-3 שנים ובהתאמה אישית לאופי העסקה/פרויקט.

הלוואה כנגד שעבודים ובטוחות אנו מספקים הלוואות כנגד שעבודים של מקרקעין, נכסים או מניות, עודפים ו/או כנגד בטוחות אחרות.

בנאוי גרופ אנו מאפשרים ללקוחותינו לקבל הלוואות בתנאים המיטביים, בהתאמה אישית למצבם הפיננסי. שירות המימון  שלנו מאופיין בגמישות, יעילות ומהירות, תוך שמירה על יושרה ודיסקרטיות.