שוק האשראי החוץ בנקאי בישראל

שוק האשראי החוץ בנקאי  בישראל הינו חלק חשוב ובלתי נפרד מפתרונות המימון המוצעים לעסקים, הכוללים גיוס חוב במסגרת שוק ההון, אשראי ספקים, פקטורינג ומסחר בממסרים דחויים (ניכיון צ'קים).

קיומו של שוק אשראי חוץ בנקאי מחזק את השווקים הפיננסיים, מייצב אותם, ומגדיל את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק כדלקמן:

  • פיזור הריכוזיות בשוק האשראי הכללי – חלוקה בסיכון האשראי, עמידות פיננסית טובה.
  • שיפור התחרותיות בשוק האשראי – מחירי אשראי נמוכים, יעילות כלכלית גבוהה יותר.
  • גידול בפעילות ובצמיחה – מתן אשראי רב יותר.
פעילות נאוי גרופ בשוק האשראי החוץ בנקאי

בשנת 2015 נאוי גרופ שינתה את התמונה בשוק ההון עם חוק נאוי, המאפשר לשוק החוץ בנקאי להגדיל את מקורות המימון שלו על ידי גיוס כספים למתן הלוואות. היכולת לספק אשראי חוץ בנקאי במחירים נמוכים חוללה שינוי משמעותי בשוק והרחיבה את יכולותיו ועוצמתו.

תיק האשראי האיכותי – הולך ומשתבח עם הרחבת מקורות המימון

עם השנים מקורות המימון של חברתנו גדלו, מה שמאפשר לנו להעניק ללקוחותינו ריביות נמוכות יותר, ולהתאים את הפתרון האידיאלי בהתאם לצרכיהם. תיק הלקוחות שלנו שהחל מ-200 מיליון ש"ח, חצה את המיליארד, והוא ממשיך לטפס מעלה בדרכו ל-2 מיליארד. יתרת תיק אשראי ללקוחות נטו נכון ל-31.3.17 עומדת על כ-1,783 מיליון ₪. רוב תיק האשראי מגובה בערבות אישית של בעלי השליטה בחברה, עם 23% הון עצמי התומך בתיק.


העשייה של נאוי גרופ תורמת לקידום עסקים רבים בישראל ומייצרת תנועה חיובית ומתמדת במשק. אנו שמחים להוביל את הדגל של תדמית מכובדת ואמינה, שתחום הפעילות שלנו ראוי לה.