הלוואת גישור ניתנת כנגד כספים עתידיים או שעבודים

הלוואת גישור מהווה פתרון עבור לקוחות שאין בידם כסף נזיל בעת ההלוואה, אך יש להם כספים עתידיים שישמשו לפירעון ההלוואה: הכנסות צפויות, תקבולים מפרויקטים, תשלומים שוטפים, וכיו"ב. בנאוי גרופ אנו מספקים הלוואות גישור גם כנגד שיעבוד של  נכסים/מניות/מקרקעין שברשות לקוחותינו.

הלוואת גישור באה לתת מענה לצורך מיידי

הלוואת גישור מתאימה לגופים שנדרשים לכסף נזיל באופן מיידי לרכישה משמעותית או לסגירת עסקה גדולה. גופים אלה יכולים להשתמש בכספים העתידיים שלהם כבטוחה לקבלת הלוואת גישור. כך לדוגמה, חברה המעוניינת לבצע רכישה של חברה אחרת באמצעות מיזוג, לרכוש עבורה ציוד ולהתחיל לשלם משכורות לעובדים, ואין בידיה כסף נזיל להנעת המהלך בעת לקיחת ההלוואה, תוכל לקבל את הלוואת הגישור על סמך סכום כסף גדול שעומד להשתחרר מקרן או תכנית כלשהי שברשותה. הלוואות גישור שכיחות גם בענף הנדל"ן, ונלקחות לרוב על ידי יזמים עבור פרויקטים טרם מכירת הדירות. הלוואת גישור הניתנת כנגד שעבוד הדירה שהם מציעים למכירה, תאפשר להם לסגור את "החור" הפיננסי הזמני, ולממן את רכישת הדירה.  

הלוואות גישור בנאוי גרופ – הכי מהיר, הכי פשוט, הכי נוח

בדרך כלל הלוואות גישור ניתנות בנאוי גרופ לטווח קצר, הנע בין מספר חודשים עד שנה. אנו מספקים הלוואות גישור לבעלי עסקים וחברות בכל היקף. כמו בכל התקשרות עימנו, אנו דואגים לספק ללקוחותינו את התנאים המיטביים על פי מצבם הפיננסי, צרכיהם ומועד ההחזר המתאים להם לפי שחרור הכספים העתידיים.