איסור הלבנת הון

הלבנת הון הינה פעולה פיננסית, שנעשית במטרה להסתיר את זהות המקור והיעד של כסף שמועבר במסגרתה. באמצעות הלבנת הון ניתן להפוך "הון שחור", שמקורו במעשה פלילי, לכסף שאין בו כדי לעורר חשד.

בעבר השתמשו בביטוי הלבנת הון רק כשהיה מדובר על כסף שמקורו פלילי, או לכל היותר על כסף שמקורו בפעילות חוקית אך כזו הכרוכה בהעלמת מס. כיום ביטוי זה מורחב, לרוב ע"י גופים ממשלתיים, כדי לאפיין כל פעילות פיננסית שאין לה ביסוס חוקי. כתוצאה מהרחבת הגדרה זו, פעילות הלבנת הון הינה מנת חלקם של אנשים רגילים ועסקים שונים ולא רק של עבריינים וארגוני פשע.

 

עפ"י הגדרתה המחמירה של הלבנת הון, מלבין הון הוא כל מי שמסייע להסתיר תשואה מהעסקאות שלו. לפיכך, אדם עלול להיות מועסק ע"י מלבין כספים או להיות שותף לפשע מבלי להיות מודע לכך.
בנקים נזהרים מאוד שלא ליפול בסכנת הלבנת הון, המונחת לפתחם מעצם היותם גופים המשמשים להעברה נרחבת של כספים.

מתוך צורך להילחם בהלבנת הון, נקבע בארה"ב כי יש לדווח ל"רשת אכיפת הפשעים הכלכליים" על כל עסקה/הפקדת מזומנים בסכום העולה על 10,000 דולר, או על כל פעולה פיננסית אחרת שנראית חשודה. הפיקוח על הפקדת מזומנים בסכומים גבוהים מקשה על עסקים כשרים, שחוששים להפקיד סכום גבוה שהרוויחו ביושר, שמא ייחשדו כמלביני הון.