ניכיון צ'קים ובדיקת תקינות צ'קים

אם הנכם מעוניינים בהליך ניכיון צ'קים, בטרם תפנו אל חברת ניכיון צ'קים – ודאו את תקינות הצ'קים שבידכם.

צ'ק הינו בלתי תקין אם יתקיימו בו אחד או יותר מהדגשים הבאים:

• בסכום הצ'ק, במילים או בספרות, יש אי התאמה או חוסר פרטים.

• בצ'ק בוצע שינוי ללא חתימתו של המושך (למעט צ'קים עם האזכור "אין לבצע שינוי בצ'ק למעט תאריך או סכום", בהם יש לקיים הוראה זו).

• על גבי הצ'ק נרשם כיתוב: "אין לבצע שינוי בצ'ק למעט תאריך או סכום" עם הסימון "למוטב בלבד".

• בשורת המוטב יש חותמות כפולות.

• צ'ק עם סימון "למוטב בלבד", שאין בו ביטול סימון עם חתימת המושך לצידו.

• אי התאמה בין חתימות הצ'ק משני צידיו.

• חותמת החברה חסרה לצד חתימת המושך (רק כשמדובר בחברה רשומה ולא בגוף פרטי).

• בצ'ק חסרים פרטים הכרחיים כגון: שורת המוטב, סכום (במילים או ספרות), אין חתימת מושך, אין תאריך פירעון.

במידה והצ'קים תקינים, ניתן לפנות אל חברת ניכיון צ'קים.