מאמרים של: Asaf

צ'ק חוזר והסיבות להחזרתו

צ'ק חוזר צ'ק חוזר הינו צ'ק, שהוצג לתשלום ע"י הבנק בו הופקד (הבנק המציג), אך לא כובד ע"י הבנק שמשלם