אשראי חוץ בנקאי וניכיון צ'קים – מושגים בסיסיים

מהו ניכיון צ'קים?

ניכיון צ'קים הינו המרתו של צ'ק דחוי למזומן. המשמעות של ניכיון צ'קים הינה פירעון מוקדם של צ'קים דחויים, שנמשכו ע"י גופים עסקיים או אנשים פרטיים, עבור רכישה של סחורות ושירותים, אותם סיפקו עוסקים מורשים או חברות בע"מ. פעולת הקצאת אשראי חוץ בנקאי זו מתבצעת ע"י חברת ניכיון, שמספקת כסף מזומן תמורת הצ'ק הדחוי, תוך ניכוי עמלה עליה הוסכם מראש. 

ניכיון צ'קים מסחריים מספק לבעל העסק תזרים מזומנים שוטף, המאפשר לו לרכוש סחורות או שירותים במזומן (במקרים רבים עם הנחת מזומן, שהופכת את העסקה לכדאית במיוחד), תשלום משכורות באופן שוטף, ומינוף העסק ללא צורך בהגדלת אשראי או בניצול בטחונות נוספים.

ניכיון צ'קים – פעילות הענף בישראל

ענף ניכיון צ'קים פועל בישראל מזה עשרות שנים. בשנים האחרונות, במקביל וכחלק מהתרחבות פעילות תחום מימון חוץ בנקאי, גם פעילות ענף ניכיון צ'קים הולכת וגדלה, וכיום היקפה השנתי נאמד בלמעלה מ-2 מיליארד ₪.

בשונה מעסקאות פקטורינג, בהן ניתן להיפרע רק מהרוכש של הסחורה או השירות, חברת ניכיון צ'קים יכולה להיפרע גם ממושך הצ'ק וגם מהלקוח.
חברות ניכיון צ'קים בישראל פועלות תחת רישיון ופיקוח משרד האוצר, בכפוף להוראות פקודות השטרות, חוק החוזים והחוק לאיסור הלבנת הון. 
נאוי גרופ הינה היחידה בתחום זה שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות-ערך בתל אביב וכפופה בנוסף גם לרשות לניירות-ערך.

מהם הקריטריונים לקבלת אשראי חוץ בנקאי?

• הבטחת המעמד המשפטי של חברת ניכיון צ'קים כ"אוחזת כשורה" (להלן הסבר).

• ערבות אישית של המסבים ובעליהם.

• קביעה של היקף החשיפה למושך בודד.

• קביעת החשיפה לסכום ממוצע לצ'ק והסכום המרבי של הצ'קים בתיק.

• התאמה ענפית של מושכים לעסקה.

• בדיקת אשראי לאיתור של מושכים שיש להם עבר כלכלי בעייתי.

הגם שיש לעמוד בקריטריונים הנ"ל, הרי שתהליך ניכיון צ'קים מתבצע במהירות, במקצועיות ועם מינימום סרבול ובירוקרטיה.

אחיזה כשורה – משמעות המעמד ותנאיו

הסבת צ'קים לטובתה של חברת ניכיון צ'קים, הופכת אותה עפ"י הוראת פקודת השטרות לבעלת מעמד של "אוחזת כשורה".

התנאים המקדימים למעמד "אוחז כשורה" הם:
• הצ'ק הוסב כדין ואין בו הגבלת סחירות.
• עבור הסבת הצ'ק שולמה תמורה.

מושך הצ'ק עומד מול חברת ניכיון צ'קים. אין לו זכות משפטית להתנות את פירעונו של הצ'ק ביחסים העסקיים שלו עם הלקוח, שלטובתו משך את הצ'ק מלכתחילה.

כשל תמורה

מעמדה של חברת ניכיון צ'קים מאפשר לה להיות אדישה למצב של כשל תמורה בין מושך הצ'ק והלקוח. למרות האמור, לחברת ניכיון צ'קים יש זכות לבצע עם מושך הצ'ק בדיקה באשר לקבלת הסחורה ולשביעות רצונו מהעסקה.